Risicomanagement inkoop energie 2018-02-14T11:25:33+01:00

Hoe beperkt u het risico van prijsschommelingen bij inkoop gas en elektriciteit?

Het risico van prijsschommelingen kunt u beperken door actief gebruik te maken van risicomanagement. Onder actief risicomanagement verstaan wij het dagelijks analyseren van de energiemarkt en de macro economische ontwikkelingen. De impact hiervan vertalen wij direct door naar uw bedrijfsvoering. Onder risicomanagement verstaan wij ook het inkopen van energie met een risicoprofiel dat past bij uw bedrijfsvoering.

Inkoop gas & Inkoop elektriciteit bij Het EnergieAdviesBureau!

Het EnergieAdviesBureau kan het risicomanagement op het gebied van de inkoop van gas en elektriciteit van u overnemen.

Wij stellen eerst met u uw risicoprofiel vast. Voor ons is het van belang om te weten welke gevolgen prijsschommelingen voor uw bedrijfsvoering hebben. Het risicoprofiel hebben wij onderverdeeld in drie categorieën: hoog, midden en laag.

Nadat uw risicoprofiel is vastgesteld, analyseren wij dagelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt. Op het moment dat de energieprijzen het niveau hebben bereikt dat bij uw risicoprofiel past, koppelen wij dit direct aan u terug. Vervolgens kopen wij, met uw toestemming, de energie voor u in bij de meest gunstige leverancier.

Onze inspanningen stoppen op dat moment niet. Wij richten nu onze aandacht op de jaren waarvoor u nog energie moet inkopen. Energie inkopen is een continu proces dat nooit ophoudt.

Wij ondersteunen u graag bij het inkopen van uw energie op het juiste moment en tegen een zo gunstig mogelijke prijs.