Efficiënt gebruik van energie 2018-02-14T11:25:05+01:00

Energiebesparen bij Het EnergieAdviesBureau!

Om te achterhalen of er binnen uw onderneming energie bespaart kan worden voeren wij eerst een QuickScan uit. Het resultaat van deze QuickScan geeft een beeld van de energie-efficiency binnen uw onderneming.

De QuickScan

De QuickScan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Analyse van het energieverbruik in de laatste twee kalenderjaren;
  • Vaststellen van kengetallen van het energiegebruik uit de branche;
  • Resultaat van deze uitkomst vergelijken met het landelijk gemiddelde.

Wanneer de uitkomst van de QuickScan is, dat u beter scoort dan het gemiddelde in de branche, adviseren wij u om geen aanvullend energiebesparingsonderzoek uit te laten voeren. Indien u hetzelfde of minder dan het gemiddelde van de branche scoort, dan krijgt u van ons het advies om wel gebruik te maken van het onderzoek.

Bij het onderzoek starten wij met het in kaart brengen van de energiestromen binnen uw onderneming. Hiervoor wordt een aantal metingen verricht. Nadat dit is afgerond, beginnen wij met het besparingsonderzoek. We starten dit onderzoek bij dat deel van uw onderneming, dat verantwoordelijk is voor het grootste energieverbruik. Vervolgens werken wij van het hoogste verbruik naar het laagste.

Eindrapportage

Als resultaat bieden wij u een eindrapportage aan.
Deze rapportage lichten wij u mondeling toe.
De rapportage geeft onder meer inzicht in de terugverdientijden, gekoppeld aan een energieprijs van de diverse investeringen.

Vanwege de koppeling aan een energieprijs bent u verzekerd van een energiebesparingsonderzoek dat jarenlang actueel blijft.

efficient-gebruik