De prijs van elektriciteit en aardgas verandert per dag. Als zakelijk verbruiker van elektriciteit of aardgas kunt u gebruik maken van deze dagelijkse prijsveranderingen. Dit doet u door op verschillende prijsmarkten in te kopen. U mag inkopen op dag, maand, kwartaal of jaar markten.

De keuze voor deze markten is afhankelijk van verschillende factoren zoals;

  • Hoe gaat de vraag en aanbod van energie zich ontwikkelen op korte en lange termijn?
  • Wat zijn de economische verwachtingen op langere termijn?
  • Hoe gaat de prijs van Co2 emissie rechten zich ontwikkelen tot 2030?
  • Hoeveel risico kunt en wilt u nemen?

De keuze die u maakt heeft financiele gevolgen.  Als Het EnergieAdviesBureau b.v. kunnen wij u ondersteunen met de kansen en besparingen die bovenstaande markten voor u hebben. Door  samen met u een realistische inkoop strategie vast te stellen, en deze vervolgens uit te voeren, zal dit voor u gaan leiden tot structureel lagere kosten voor uw energie inkoop.

Afbeelding: mogelijke klik strategie voor een bepaald jaar

ADVIES

INKOOP

ENERGIE

ZAKELIJK.