Toepassen van duurzame energie 2017-10-26T12:45:29+01:00

Toepassen van duurzame energie.

Het moment nadert dat duurzaam geproduceerde energie voordeliger is dan fossiele energie. Als u op dat moment geheel of gedeeltelijk gebruik weet te maken van duurzame energie, bent u verzekerd van energie tegen lage kosten. Dit betekent een kostenvoordeel ten opzichte van uw concurrenten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Steeds meer ondernemingen voeren actief MVO-beleid. Voor wat betreft energie betekent dit dat u zo min mogelijk gebruik wilt maken van vervuilende energie. Door zelf zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken en het resterende deel duurzaam in te kopen, voldoet u aan de eisen van MVO. Ook voor uw klanten is het belangrijk dat uw product duurzaam is geproduceerd. Het EnergieAdviesBureau kan u ondersteunen met het implementeren van MVO beleid binnen uw organisatie.

Wat kan Het EnergieAdviesBureau voor u betekenen?

Samen met u gaan wij de mogelijkheid van duurzame energie in uw bedrijfsvoering onderzoeken. Wij maken voor u inzichtelijk waar duurzame technieken in uw bedrijfsvoering mogelijk zijn. Daarnaast berekenen wij voor u bij welk te verwachten energieprijsniveau, in- en exclusief subsidies, de betreffende duurzame techniek rendabel is. Door vervolgens frequent de energieprijzen te toetsen aan de resultaten van het onderzoek, weet u wanneer duurzame energie in uw bedrijfsvoering rendabel is. Met dit onderzoek naar duurzame energie bent u voorbereid op de toekomst.

Graag vernemen wij van u of wij u kunnen ondersteunen bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor het toepassen van duurzame energie in uw onderneming en voorzien wij u vrijblijvend van nadere informatie.