Als Het EnergieAdviesBureau kunnen wij de volgende energie onderzoeken voor u uitvoeren:

 • EED
 • Informatieplicht energiebesparing
 • Energielabel
 • EPA-U

EED

Indien een onderneming 250 fte of meer heeft, of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, dan bent u verplicht een 4 jaarlijkse EED Energie audit uit te voeren. Een EED geeft u inzicht in alle energiestormen binnen de onderneming en de effecten van energiebesparing.

In 2012 is de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Het doel van een EED is om bedrijven bewust te maken van hun energieverbruik en de mogelijkheden om te besparen en te verduurzamen.

In het EED- auditverslag heeft u een overzicht van de belangrijkste energiestromen en de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden. Met een overzicht van het energiebesparingspotentieel en de kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen heeft u een volledig verslag.

Informatieplicht energiebesparing

Energieverbruikers met een verbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 Nm3 per jaar, zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht, om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd kleiner dan 5 jaar te nemen. Om hierop te controleren dienen verbruikers sinds 1 juli 2019 aan de informatieplicht te voldoen.

Als uitgangspunt van de informatieplicht geldt de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze is voor 19 bedrijfstakken opgesteld. Wij kunnen de opname van de erkende maatregelenlijst en het invoeren in het E-portaal van de RVO voor onze rekening nemen.

Energielabel

Het energielabel is per 1 januari 2008 verplicht voor utiliteitsgebouwen. Bij verkoop, verhuur of oplevering dient een energielabel te worden aangevraagd. Het energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien. Het laat tevens zien welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

Dit geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

 • Kantoor
 • Onderwijs, zoals scholen en universiteiten
 • Publieke  functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
 • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
 • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
 • Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
 • Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages

Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel.

Voor kantoorgebouwen geldt dat deze vanaf 1 januari 2023 minimaal een label C dienen te hebben.

EPA-U

Een energieprestatieadvies utiliteit (EPA-U) is een bouwkundig en technisch advies op maat voor eigenaren van bestaande gebouwen. Dit advies geeft aan hoe u energie kunt besparen. U krijgt een EPA rapport na een onderzoek door een gecertificeerde EPA-adviseur.

De adviseur beoordeelt o.a. de isolatie en apparatuur van verwarming, ventilatie of koeling van uw pand. Een goed moment voor een dergelijk onderzoek is bij een verbouwing of gepland onderhoud.

De adviseur zet op een rij waar u energie kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn de investering terugverdiend zal zijn.

In overleg met de adviseur kan, na het uitvoeren van maatregelen, een nieuw energielabel worden verstrekt.

Het verschil EPA -U / Energielabel
Bij het energielabel krijgt u een aantal energiebesparende adviezen. Dit is een lijst met mogelijke standaardmaatregelen die uw pand energiezuiniger maken. Deze lijst wordt niet specifiek voor uw pand opgesteld. De adviezen in het EPA zijn maatwerk, dus speciaal op uw intern proces en energiehuishouding afgestemd.

ENERGIE-

BESPARINGS-

ONDERZOEK.