Energy Management System

Energie blijft voor veel eindgebruikers een complexe materie. Een ondernemer heeft te maken met diverse partijen, van netbeheerder, meetbedrijf tot energieleverancier.

Aan al deze partijen bent u een vergoeding verschuldigd.
Om te controleren wat uw energieverbruik is en of de gehanteerde tarieven kloppen, is het Energy Data Watcher systeem ontwikkeld.

Met het systeem kunt u op ieder willekeurig moment de voor u relevante parameters controleren.

Ook kunt u met het systeem eenvoudig zien welke invloed de huidige marktprijzen hebben op uw energiebudget.
Energie inkopen is hierdoor een stuk eenvoudiger geworden.

Wat kunt u met dit systeem?

 • Controle van uw energieverbruik per dag, per week, per maand en jaar voor gas en elektriciteit, indien gebruik wordt gemaakt van afstanduitlezing.
 • Factuurcontrole: door middel van een door ons gegenereerde schaduwfactuur op internet, is het mogelijk om de kosten voor levering, energiebelasting, netbeheer en infrastructurele kosten te controleren.
 • Verbruiken per uur (verbruiksprofiel) genereren en daardoor besparen op de inkoop van de energiedrager. Bij energieleveranciers kunnen lagere toeslagen worden bedongen wanneer u relevante verbruiksprofielen aanlevert.
 • Contractoptimalisatie: doordat contractwaarden visueel worden weergegeven is binnen een oogopslag te zien of contractwaarden kunnen worden aangepast en u daardoor kosten bij uw netbeheerder kunt besparen.
 • Koppeling tussen techniek en meting. Deze koppeling geeft onder andere aan of uw meting in orde is en hoeveel vermogen technisch af genomen kan worden ten opzichte van daadwerkelijk afgenomen vermogen. Dit is onder andere belangrijk bij de installatie nieuwe machines.
 • Directe mogelijkheid aanleveren elektriciteitsverbruik CBS (verplicht).
 • Handig bij opstellen van het energiebudget.
 • Contractbeheer: alle oude en bestaande energiecontracten kunnen via internet worden ingekeken.
 • Uitstoot van koolstofdioxide-emissie equivalenten worden per energiedrager weergegeven.
 • Signaleringsfunctie bij overschrijding van pieken en datacontrole ter voorkoming van pieken.
 • Inkoopmodule voor gas en elektriciteit . Verbruik en marktprijzen worden direct aan elkaar gekoppeld, besparingen worden direct op basis van uw eigen aansluiting gepresenteerd.
 • Het systeem is zeer gebruiksvriendelijk.

ENERGY

MANAGEMENT

SYSTEM.